Uluslararası Adalet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açtığı davaya Libya'nın da katılma talebinde bulunduğu bildirildi.

Kassam Tugayları'ndan esirlerin ailelerine yeni mesaj Kassam Tugayları'ndan esirlerin ailelerine yeni mesaj

Açıklamada, Libya'nın müdahillik talebinin üçüncü devletlere "uyuşmazlık konusu sözleşmenin yorumuna ilişkin beyanda bulunma amacıyla müdahil olma hakkı veren" Divan Statüsü'nün 63. Maddesi'ne dayandığı belirtildi.

Libya'nın başvurusunun gerekçesi olarak "İsrail'in eylem ve ihmallerinin, Gazze'deki Filistinlileri ulusal, ırksal ve etnik grubun bir parçası olarak yok etmek için gerekli özel kastla işlendiklerinden soykırım niteliği taşıması" gösterildi.

Açıklamada, Libya'nın, "İsrail'in devlet organları, temsilcileri, kontrolü veya etkisi altında hareket eden diğer kişi ve kuruluşlar aracılığıyla Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğine inandığı" belirtildi.

Daha önce Nikaragua'nın Divan Şartı'nın 62. Maddesi, Kolombiya'nın 63. maddesi uyarınca müdahillik talebinde bulunduğu açılanmıştı.

Divan, İç Tüzüğü'nün 83. Maddesi uyarınca Güney Afrika ve İsrail'i, Kolombiya'nın müdahale beyanına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet etmişti.