Türkiye'deki Fransız okulları gerekli dört şarta da uymuyor

Fransa’nın kaçak okulları Charles de Gaulle ve Pierre Loti’yle ilgili haber kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Türkiye’de yasal olarak “yabancı, azınlık, millet ve elçilik” okulları bulunuyor. Ancak 2 okul bu 4 statünün hiç birisine uymuyor.

  • 04.09.2020, 11:30:12
  • Güncelleme: 5 ay önce
Türkiye'deki Fransız okulları gerekli dört şarta da uymuyor

Fransa’nın Türkiye’deki Charles de Gaulle ve Pierre Loti adlı kaçak okulları, Türkiye’de yasal olarak kabul edilen dört okul statüsüne de uymuyor. Yabancı okulların statüleri incelendiğinde de söz konusu iki kaçak okulun uymadığı apaçık görülüyor. Türkiye’de halen 12 yabancı okul resmi olarak hizmet veriyor. Osmanlı Devleti’nin son döneminde Mekâtib-i Hususiye Talimatnamesi ile 7 binden 15’e düşürülen yabancı okullardan 12’si günümüzde faaliyette. Bu okullardan 6’sı Fransız, 3’ü İtalyan. Birer de Avusturya, Alman ve Amerikan okulu bulunuyor. Yasal mevzuat çerçevesinde hizmet veren bu okullar arasında Amerikan Robert Lisesi, Saint Joseph Fransız Lisesi, Sainte Pulcherie Fransız Lisesi, Alman Lisesi, Galileo Galilei ve İstanbul Erkek Lisesi var. Bu okulların kontenjanı bile artırılamıyor.

YA AZINLIK YA MİLLET OKULU

Lozan Antlaşması kaynaklı Türkiye’de azınlık okulları da bulunuyor. Şu an faaliyetlerini sürdüren Rum, Ermeni ve Musevi okulları var. Türkiye’de ‘milletler okulu’ statüsünde de yabancı okullar faaliyette. Ancak bu okullara sadece yabancı öğrenciler gidebiliyor. Türkler gidemiyor. Bu okullara yurt dışından başarılı olan çocuklar gidebiliyor. Kendi ülkelerine dönünce üst düzey bürokrat oluyorlar. Bu okullar ile Türkiye ile geldikleri ülkeler arasında eğitim kullanılarak ilişkilerin ivme kazandırılması sağlanıyor.

Yeni Şafak Gazetesi'nden Yasemin Asan Charles de Gaulle ve Pierre Loti adlı iki liseye giderek incelemelerde bulundu.

Türkiye’de faaliyetlerine izin verilen bir diğer statüdeki okullar ise Viyana Sözleşmesi’ne tabi. Bu sözleşmeye göre, büyükelçilik toprakları içinde büyükelçilik okulu açabiliyor. 1961 tarihli bu sözleşmenin 1’inci maddesinin ilgili bendi şöyle: “Misyon binaları misyon şefinin ikametgahı dahil olmak üzere ve mülkiyete bakılmaksızın, misyonun maksatları için kullanılan binalar veya bina bölmeleri ile bunlarla irtibatlı arazidir. Ayrıcalıklarına ve bağışıklıklarına halel gelmeksizin bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan bütün şahıslar kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmekle yükümlüdür.” Büyükelçilik okullarında sadece kendi milletinden çocuklar okuyabilir. Türkler bu okula gidemez.

CEVAP BEKLENİYOR!

Fransa’nın kaçak okulları, Türkiye’de yasal olarak kabul edilen bu dört okul statüsüne de uymuyor. Okullar “izinsiz okul” konumunda yer alıyor. Kaçak Fransız okullarının kaç yıldır faaliyet sürdürdüğü, bu süre zarfında ne kadar öğrenci mezun ettiği de bilinmiyor. MEB eğitim sistemine dâhil olup olmadıkları, MEB sistemine dâhil oldularsa mezunlarının şu an görevlerinin neler olduğu gibi birçok soru cevap bulmayı bekliyor.