Ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor

Ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor

Ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor

AA - TBMM (AA) - AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, teklifin öngördüğü düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Ök'ün sunumunun ardından teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.