STM ThinkTech'ten işletmelere yönelik rekabetçiliği artıracak program

STM ThinkTech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan:
  • 05.01.2021, 13:26:45
  • Güncelleme: 1 yıl önce

İSTANBUL (AA) - Savunma sanayi firmalarından STM'nin Teknolojik Düşünce Merkezi STM ThinkTech, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle şubat ayında "Rekabet İstihbaratı ve İş Dünyası Harp Oyunu (Business Wargaming) Sertifikalı Eğitim ve Uygulama Programı" başlatacak.

STM açıklamasına göre, STM ThinkTech, modelleme, simülasyon ve danışmanlık bilgi birikimini, üniversite iş birliğiyle, rekabette öne çıkmak isteyen iş dünyasının kullanımına açıyor. İşletmeler, rekabet istihbaratı ile risk ve fırsatları ortaya koyan programla, kör noktalarını tespit edebilecek, öngörülemeyen unsurlar da dahil stratejik plan yapabilecek ve bu planlarını rakiplerinin muhtemel tepkilerine yönelik olarak test ederek riskleri görünür kılabilecek.

Zorlu ve dinamik rekabet koşullarının üstesinden gelmek isteyen şirketlere, geleceğe yönelik strateji oluşturmak ve rakiplerinden ayrışmak konusunda destek olacak programa, rekabetin yoğun olduğu tüm sektörlerden işletmelerin strateji ve iş geliştirme, insan kaynakları, Ar-Ge ve pazarlama bölümlerinden çalışanlar katılabilecek.

Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde tasarlanan ve uygulamaya yönelik olarak 2 gün süre ile planlanan program, veriye dayalı çıkarımlar yaparak ve farklı bakış açıları kullanarak, uzun vadeli, gerçekçi ve uygulanabilir rekabet stratejileri oluşturmak üzere tasarlandı. Programın ilk gününde "İşletmeler Nasıl ve Niçin Rekabet Eder?", "Rekabet İstihbaratı Nedir ve Nasıl Yapılır?", "Stratejik Kararlar Rekabet Avantajını Nasıl Etkiler?", "Oyun Teorisinin Rekabete ilişkin Bakış Açısı Nasıldır?" soruları yanıt bulacak. Programın ikinci gününde ise "İş Dünyası Harp Oyunu" hakkında bilgilendirme yapılacak. Ayrıca, oyun kuralları ile oyunda kullanılan araç ve yöntemler anlatılacak ve program katılımcılarının aktif roller alacağı bir uygulama örneğiyle rol tabanlı simülasyon devreye girecek.


- "Türkiye'de bu alanda önemli bir boşluğu kapatacak"


Açıklamada görüşlerine yer verilen STM ThinkTech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan, günümüzde rekabetin, küreselleşme ve gelişen teknoloji nedeniyle gittikçe zorlaştığını ve işletmelerin artık rekabet güçlerini koruyarak sürdürülebilir büyüme elde edebilmek için alışılagelmiş yöntemlerin dışına çıkması gerektiğini ifade etti.

Doğru stratejik kararlar verebilmenin ve öngörülemeyenleri görebilmenin İş Dünyası Harp Oyunu ile mümkün olabildiğini aktaran Erdoğan, "Pazarların mevcut dinamizmi, rekabet istihbaratı uygulamalarını da işletmeler açısından hayati hale getirdi. İşletmeler sürdürülebilir kârlılık için, pazar, rakipler ve bir bütün olarak rekabet ortamı hakkında edindikleri bilgileri, doğru istihbarat ve doğru stratejilerle biçimlendirerek, alanlarında fark yaratmak ve öne çıkmak için kullanabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, savaşlarda taktiksel öngörüler geliştirmek üzere yüz yıllardır kullanılan harp oyunlarının, 1958'de iş dünyasına adapte edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde iş dünyası, 60 yılı aşkın bir süredir, askeri alandaki bu tecrübeyle destekleniyor. Türkiye’de ise bu alanda ciddi bir boşluk söz konusu. Biz de STM ThinkTech olarak bu boşluğu doldurmak ve ülkemizde özel sektörü bu alandaki birikimimizle desteklemek üzere, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi ile yola çıktık. İş dünyasında zorlu rekabet koşullarının üstesinden gelmek, oyunun kurallarını yeniden belirleyebilmek ve rakiplerinden ayrışmak isteyen şirketlerimize bu programımızla destek olacağız.

Her durum için özel olarak tasarlanan rol tabanlı simülasyonlarla şirketler, kör noktalarını tespit edebiliyor. Simülasyon, rakiplerin muhtemel tepkilerine yönelik stratejik planın test edilebilmesine de imkan vermesiyle olası riskleri görünür kılıyor. Sosyal etkileşim sayesinde ise yeni bilgi birikimi oluşturulmasına katkı sunuyor. En önemli katkılarından biri ise takım kültürünü pekiştirmesi. Kısıtlı bilgiden faydalanarak farklı bakış açıları ve sonuçlar kazandıran bu simülasyon, aslında ivmelendirilmiş bir öğrenme biçimi. Riske, değişime ve rakiplere karşı öngörü geliştirilebilmesine imkan veren bu yöntem, iç ve dış dinamiklere çok daha kolay adapte olunmasını da sağlıyor. STM ThinkTech olarak, faaliyetler arası entegrasyonu ve optimizasyonu güçlendiren ve uygulanabilir rekabetçi stratejilerin geliştirilmesine imkan tanıyan iş dünyası harp oyunu tasarımıyla, iş dünyamızın rekabetine destek olmayı amaçlıyoruz."

  • Kaynak: AA