"Sırp entitesi hukuki düzeni bozuyor"

Bosna’da barışı korumak için kurulan konsey, ayrılıkçı Sırplar tarafından paralel devlet kurumları oluşturmaya yönelik atılan adımların anayasaya aykırı olduğunu ve ülkedeki hukuki düzeni bozduğunu bildirdi.
  • 11.02.2022, 17:14:22
  • Güncelleme: 9 ay önce
"Sırp entitesi hukuki düzeni bozuyor"

Sırp entitesi dün gerçekleştirdiği olağanüstü oturumda, Bosna Hersek Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndan çekilerek entite düzeyinde paralel bir kurum oluşturulmasını onaylamıştı.

Barışı Uygulama Konseyi (PIC), tarafından Sırp entitesinin almış olduğu bu kararla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sırp Cumhuriyeti entitesinin Bosna Hersek Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndan çekilerek entite düzeyinde paralel bir kurum oluşturmasının yargının bağımsızlığına müdahale ve hukukun üstünlüğüne dair standartlarda gerileme anlamına geleceği ifade edildi.

Entiteye ait bir Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu oluşturulmasının devletin anayasasına aykırı bir organ oluşturacağı vurgulanan açıklamada Sırp Cumhuriyeti entitesi, anayasaya aykırı adımlardan vazgeçmeye davet edildi.

PIC tarafından yapılan açıklamaya üye ülkelerden Rusya iştirak etmezken, “Yüksek Temsilci ve Barışı Uygulama Konseyi (PIC), hiçbir aktörün Dayton Barış Anlaşması’nı zedelemesine izin vermeyecek. PIC, Bosna Hersek’in egemenliği, toprak bütünlüğü ve Dayton Anlaşması’na mutlak saygıyı garanti altına almak için kendi yetkileri ve araçlarını da göz önünde bulundurarak Yüksek Temsilci ile koordinasyon içerisinde gerekli adımları atacaktır” denildi.

  • Kaynak: Balkan News