MIKTA 6. Parlamento Başkanları Toplantısı ortak bildirisi yayımlandı

Bildiriden:
  • 17.12.2020, 10:22:20
  • Güncelleme: 1 yıl önce

TBMM (AA) - MIKTA 6. Parlamento Başkanları Toplantısı ortak bildirisinde, sosyal mesafenin ve diğer sağlık protokollerinin yaşamın bir parçası haline geldiği ve sosyoekonomik sistemlerin düzgün çalışmadığı mevcut şartlarda MIKTA üye ülke parlamentolarının, halklarını ve ekonomilerini korumak için görev ve sorumluluklarını yerine getirme, Kovid-19 pandemisinin etkilerinin asıl yükünü taşıyan sosyal ve ekonomik olarak savunmasız gruplara sürdürülebilir ve etkili önlemler sunma konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımıyla Güney Kore Ulusal Meclisi ev sahipliğinde video konferansla düzenlenen "Pandemi Sürecinde Karmaşık Sınamalar ve Parlamenter Liderlik" başlıklı MIKTA 6. Parlamento Başkanları Toplantısı'nın ortak deklarasyonu yayımlandı.

MIKTA üyesi Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya parlamentolarının, 5 ülke arasındaki iş birliğini nasıl güçlendirebilecekleri ve uluslararası topluma nasıl katkıda bulunabileceklerini müzakere ettikleri aktarılan bildiride, MIKTA Parlamento Başkanları Toplantısı'nın, 2015'teki kuruluşundan itibaren hükümetler tarafından yürütülen uluslararası iş birliğinde gündemi tamamlayan barış, refah, açık parlamento, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal içermenin teşvik edilmesi gibi konuları ele aldığı, parlamenter seviyede deneyim paylaşımı ve önlemlerin uygulanmasını amaçladığı hatırlatıldı.

Kovid-19 pandemisinin, hazırlıklı olma durumundaki zafiyetleri ortaya çıkardığı, ortak sınamaların altını çizdiği kaydedilen bildiride, pandeminin, korumacılık, tek taraflılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, açlık, gıda güvenliği, eğitim eşitsizliği, işsizlik, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri için kaynak eksikliği ve küresel düzendeki yapısal değişikliklere ivme kazandırmak suretiyle küreselleşmenin yavaşlaması gibi karmaşık sınamaları derinleştirdiğinin müşahede edildiği vurgulandı.

Benzeri görülmeyen bir pandemi sürecinde, karmaşık sınamaların üstesinden gelmek için yeni iş birliği alanlarına, sorumluluk paylaşımına, küresel dayanışmaya ve Kovid-19 sonrasında daha iyi bir dönem için hazırlık yapmaya ihtiyaç duyulduğunu ve bu süreçte parlamenter liderliğin önemini kabul ederek, çok boyutlu tepkiler ile ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde iş birliğinde MIKTA'nın kritik rolünü yineledikleri aktarılan bildiride, Birleşmiş Milletler sisteminin, öncelikle de Dünya Sağlık Örgütünün (WHO), pandemiye küresel bir karşılık verilmesi konusunda koordinasyonu ve destekleri açısından önemini yeniden tasdik ettiklerine değinildi.

Bildiride, MIKTA parlamento başkanlarını, 3-4 Aralık 2020 tarihle arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Kovid-19 konulu 31. Özel Oturumu'nu memnuniyetle karşıladıkları, Kovid-19'un sosyoekonomik etkilerinin üstesinden gelmek için uluslararası toplumla tam dayanışma ve bütünlük içerisinde olduklarını yineledikleri ifade edildi.

Sosyal mesafenin ve diğer sağlık protokollerinin yaşamın bir parçası haline geldiği ve sosyoekonomik sistemlerin düzgün çalışmadığı mevcut şartlarda, MIKTA üye ülke parlamentolarının, halklarını ve ekonomilerini korumak için görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri, sosyal ve ekonomik olarak savunmasız gruplara sürdürülebilir ve etkili önlemler sunmaları ve geride hiç kimsenin bırakılmaması konularında mutabık kaldıkları belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 pandemisinin kadınlar ve genç kızlar üzerindeki orantısız etkilerinin, cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi hususlarında zor elde ettiğimiz başarıları tersine çevirme anlamında büyük risk taşıdığına dair mutabık kalarak tüm kadınların, Kovid-19 sonrası iyileşme planlamasında her bakımdan ve her seviyede tam, eşit ve anlamlı bir şekilde yer almalarının sağlanması gerektiğinin altını çizdik.

Sürdürülebilir Kalkınma 2030 gündemine taahhüdümüzü yineleyerek, MIKTA üye ülke parlamentolarının bilgi, deneyim ve hastalıkların kontrol altına alınması ve önlenmesi için en iyi deneyimlerin teatisi, aşıların, ilaçların ve tıbbi cihazların adil ve eşit olarak dağıtımı, temel sağlık hizmetlerinin herkese verilmesinin garanti altına alınması, sağlık çalışanlarına özen gösterilmesi, dezavantajlı grupların korunması, ekonomik iyileşme, çok taraflılığın güçlendirilmesi ve uluslararası topluma dayanışma çağrısı yapılması gibi küresel sınamaları irdelemek için çaba sarf etmeleri ve ortaklıklarını pekiştirmeleri gerektiği hususunda mutabık kaldık. Kovid-19 pandemisi süresince, MIKTA üye ülkeleri Dışişleri Bakanları Kovid-19 pandemisi ve Küresel Sağlık Hakkında Ortak Bildirisi, MIKTA üye ülkeleri Kadın İşlerinden Sorumlu Bakanlar Sanal Diyalog Toplantısı ve Birinci MIKTA Dışişleri ve Sağlık 2+2 Üst Düzey Görevlileri Toplantısı da dahil olmak üzere MIKTA'nın çok taraflı iş birliğini güçlendirmek adına gösterdiği istikrarlı çabaları takdirle karşılıyor, MIKTA üye ülkeleri arasında gelecekte olabilecek benzer girişimleri destekliyoruz.

Son 5 yılda elde edilen başarıları esas alıp MIKTA Parlamento Başkanları Konferansı'nı daha da geliştirme ihtiyacını kabul ederek, MIKTA 6. Parlamento Başkanları Toplantısı'nı, parlamentolararası istişare organımızı bir sonraki seviyeye taşımak için bir çıkış noktası olarak kullanmak hususunda mutabık kaldık. MIKTA 6. Parlamento Başkanları Toplantısı'na ev sahipliğinden ötürü Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'ne şükranlarımızı sunuyor, uluslararası toplumun ortak menfaatlerini teşvik eden, yapıcı ve önemli bir parlamentolararası kuruluş olan MIKTA Parlamento Başkanları Toplantısı'nın daha da geliştirilmesini destekliyor ve 7. MIKTA Parlamento Başkanları Toplantısı'nda görüşmelerimizin devam etmesini temenni ediyoruz."  • Kaynak: AA