CHP’yi kendi raporu ele verdi

CHP, 2016 yılında Suriyeli sığınmacılara geniş haklar öngören “mülteci” statüsü verilmesini istemişti. Bugün ise tüm iddialarından vazgeçip “Suriyelileri evine göndereceğiz” kampanyasının öncülüğünü yürütüyor.
  • 13.05.2022, 08:50:52
  • Güncelleme: 1 hafta önce
CHP’yi kendi raporu ele verdi

Siyasi rant elde etmek için Suriyelileri geri gönderme vaadinde bulunan CHP’nin, 2016 yılında tam aksi fikirlerin savunulduğu bir rapor hazırladığı ortaya çıktı.

CHP, 2016 yılında “İnsanlık dramından insanlık sınavına” başlıklı bir rapor hazırlayarak yabancı düşmanlığıyla mücadele edilmesini ve Suriyeli sığınmacılara geniş haklar öngören “mülteci” statüsü verilmesini istedi. Bugün ise tüm iddialarından vazgeçip “Suriyelileri evine göndereceğiz” kampanyasının öncülüğünü yapıyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önsöz yazdığı raporda Suriyeli mültecilerin kalıcı olacağının kabul edilmesi ve bu yönde projeler hazırlanması önerisinde bulunuldu.

Ayrıca, Türkiye’nin 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne göçmenlerin kalıcı olmasına önlemek için kaydığı “coğrafi çekince” şerhinin kaldırılmasını istedi.

GEZİP RAPOR YAZDILAR

CHP, 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay önce Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, sığınmacılar üzerine bir çalışma yaptı. 2016 yılında mülteci kamplarını ve Geri Gönderme Merkezlerini ziyaret eden CHP Milletvekilleri Veli Ağbaba, Zeynep Altıok, Mustafa Balbay, Nurettin Demir, Selina Doğan, Muharrem Erkek, Özcan Purçu, Sezgin Tanrıkulu ve Elif Doğan Türkmen, tespit ve önerilerini "Sınırlar arasında insanlık dramından insanlık sınavına" başlığıyla raporladı.

GÖÇ BAKANLIĞI ÇAĞRISI

CHP'nin, 2016 raporunda hükümetin göçmen politikalarını yetersiz bulduğunu ifade edildi. Ülkede giderek tırmanan yabancı düşmanlığı ve ırkçılık olduğu iddiasına yer verilen raporda, çözümün insan haklarına ve uluslararası hukuka uygun bir anlayışla göç politikaları üretilmesi olduğu belirtildi.

Raporda, Suriyelilerin kalıcı olduğu gerçeğinden yola çıkarak ekonomi politikalar üretilmesi gerektiği belirtilerek hükümete Göç Bakanlığı kurulması çağrısı yapıldı.

RAPOR 160 SAYFA

Türkiye 1951 Cenevre Sözleşmesi'ni bir çekince koyarak imzalamıştı. Bu çekincede sadece Avrupa'dan gelen göçmenlere mülteci statüsü verileceği deklare edilmişti. CHP'nin 160 sayfalık raporunda, Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğu çekincenin kaldırılması ve ülkemize sığınan göçmenlere 'geçici koruma' statüsü değil daha geniş hak öngören 'mülteci' statüsü verilmesi çağrısı yapıldı.

TEZLERİNİN AKSİNİ SAVUNUYOR

Raporda bugün CHP'nin savunduğu tezlerin tam aksi yönünde görüşler var:

- Ülkemizdeki sığınmacı ve mültecileri hedef alan ve yabancı düşmanlığına yaslanan ırkçı, ayrımcı ve dışlayıcı söylem ve uygulamalara tolerans gösterilmemelidir. Suriyeli karşıtlığına ve nefret söylemlerine karşı önlem alınmalıdır.

- Medyada mültecilere yönelik kullanılan dilin, insan haklarına ve evrensel değerlere uygun olması sağlanmalıdır. Geri Gönderme Merkezlerine getirilen kişilere, kamplarda veya kamp dışında kalan sığınmacılara "suçlu" muamelesi yapılmamalıdır.

- Göçün ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerdeki kalkınma süreçlerine katkısı topluma anlatılmalıdır. Türkiye'deki mültecilerin işgücü piyasalarına entegre edilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

- Türkiye, tek başına idare edemeyeceği ciddi bir krizle karşı karşıyadır. Bu nedenle, dış politikamız göç olgusunu içerecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.